Forretningsorden

Forretningsorden for Figenbladets Bladudvalg.

Formål:

At stå for produktion og udgivelse af Rostved Beboerforenings medlemsblad Figenbladet

Medlemmer:

Et medlem fra Beboerforeningens bestyrelse er fast medlem af Bladudvalget. Derudover kan alle interesserede medlemmer af Beboerforeningen blive medlem af Bladudvalget.

Bladudvalgets medlemmer fordeler selv opgaverne imellem sig.

Der findes kun aktive medlemmer.

Indhold:

Figenbladet indeholder dels information fra Rostved Beboerforening, dels stof af interesse for Rostveds beboere skrevet af Bladudvalgets medlemmer og af beboere. Beboerforeningen har ikke bemyndigelse til at redigere i det almene stof.

Der må ikke bringes tekst, billeder el., der kan genere beboere eller andre.

Figenbladet indeholder endvidere kommercielle annoncer, betalt efter gældende takst og private annoncer, der optages gratis.

Uenigheder

I tilfælde af uenigheder anvendes konsensusprincippet. Dette gøres gennem høflig diskussion og forhandling, hvor målet er at komme frem til enighed.

Financiering:

Indtægter fra annoncer indgår i Beboerforeningens regnskab, og udgifter i forbindelse med produktionen af Figenbladet afholdes af Beboerforeningen.

Alle medlemmer af Bladudvalget arbejder gratis.