Oversigt over begivenheder

Foreningens program for 2023 :12/05 - Åbning af sportsplads- Herefter er der åbent hver fredag af frivilige- nærmere info via facebook.

23/6 - Sankt Hans aften


  Der tages forbehold for, at tidspunkter og datoer kan ændres. 

Hold øje med postkassen eller infotavlen ved busholdepladsen)