Sportspladsen

Kontaktperson: Torben - rostvedforsamlingshus@gmail.com

Sportspladsen har i årevis været samlingsted for mange af byens borgere i de lyse sommeraftner. 

Ud over at der bliver dyrket en del sport, både organiseret og uorganiseret, så er det også her, sommerfester og udendørs fællesspisninger bliver afholdt. Som regel er det også her årets sankthansbål bliver tændt.


Brug af sportspladsen og dens faciliteter er på eget ansvar! Leje og brug af sportsplads og shelters


 1. Ikke medlemmer kan for et honorar på 200,-kr. leje pladsen. 
 2. Der kan overnattes i shelterne for et honorar på 30,-kr. pr. pers. pr. nat
 3. Udstyr der er til rådighed på pladsen, er til fri afbenyttelse.
 4. Betaling via mobilpay på 983696 Rostved beboerforening

Ordensregler på Pladsen.

Legepladsen/primitivteltplads i Rostved bør være et hyggeligt sted at være, derfor er der følgende regler:


 1.  Hundeluftning skal så vidt muligt ikke foregå på pladsen, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes.
 2.  Benyttelse af legeredskaber er på eget ansvar. Foreningen sørger for vedligeholdelser af legeredskaber samt at disse lever op til gældende sikkerhedskrav. Eventuelle skader ved uhensigtsmæssig brug af legeredskaberne dækkes ikke af beboerforeningen. Små børn bør altid ledsages af en voksen.
 3.  Børns leg og færden på fællesarealerne er til enhver tid forældrenes ansvar. Tag en snak med jeres børn om sikker leg og hensyn til de andre beboere.
 4.  Af hensyn til legepladsen naboer bedes man vise hensyn mht. støj.
 5.  Ved brug af grill og bålhytten skal man rydde op efter sig selv. Gløder fra grillen bedes deponeret i den dertil indrettet spand.
 6.  Affald bedes medtaget eller puttet i de dertil indrettet skraldespande.  
 7.  Cigaret skodder fjernes således at børn ikke kommer dem i munden.
 8.  Alt færdsel på taget af shelter og bål hytte er streng forbudt.
 9.  Al hærværk er streng forbudt og vil i yderste tilfælde blive politianmeldt. 
 10. Man må højest overnatte to nætter på samme plads, medmindre andet er aftalt med beboerforeningen.