Periode 2022/2023

Bestyrelse e - mail : rostvedbeboerforening@gmail.dk

Medlemmer i bestyrelsen efter generalforsamlingen:


Formand Martin Laustsen


Næstformand og medlem af figenbladet

Arne Knudsen


Kasserer Lone Henriksen


Referent Nikolaj Eriksen


Sportspladsansvarlig Ulrik Gingerup klinge