Periode 2023/2024

Bestyrelse e - mail : rostvedbeboerforening@gmail.dk

Medlemmer i bestyrelsen efter generalforsamlingen:


Formand:

Martin Laustsen

29894450


Næstformand og (kommunikations ansvarlig):

Kristian K.


Kasserer:

Lars Westergaard


Referent:

Nikolaj Eriksen


Sportspladsansvarlig:

Torben Iversen


Suppleant:

Peter Skovgaard


Bestyrer / udlejer af forsamlingshus:

Tina Laustsen


Øvrige:


Bestyre / udlejer af forsamlingshus:

Anna Eriksen