Oversigt over begivenheder

Foreningens program for 2023 :


21/3 - Foredrag om kaffe kl 18.45 i Forsamlingshuset

26/3 - Affaldsindsamling

30/3- fællesspisning 


  Der tages forbehold for, at tidspunkter og datoer kan ændres. 

Hold øje med postkassen eller infotavlen ved busholdepladsen)