Lejekontrakt

Rostved Beboerforening

Askedalsvej 5, Rostved,                                                                      

8410 Rønde


Mobil pay : 98 36 96

Lejekontrakt

Ved leje af Rostved Forsamlingshus, Askedalsvej 5,

8410 Rønde

Lejet for perioden:

Som langt arrangement

Lejers navn:       

Adresse:            

Telefon:             

e-mail:  

Lejen for forsamlingshuset udgør følgende:

Depositum:                                  kr.    500,00

Langt arrangement (1 døgn):         kr. 2000,00

Ekstra tid i huset:                         kr.    500,00

Kort arrangement (man.-tors. ):     kr.    1200,00

Leje af musikanlæg:                      kr.    500,00

Udover lejen betales der for strømforbrug, med kr. 2 pr.kw, og der betales en kuvertpris på kr. 5,- pr. person.

Håndsæbe, opvaskemiddel og toiletpapir er med i prisen, man betaler for skraldeposer 20 kr./stk.

(Der må kun benyttes sække fra Reno Djurs)

(Der tages forbehold for evt. fremtidige prisstigninger.)

Ved langt arrangement bliver nøgler udleveret kl. 9.00 morgen og skal afleveres næste morgen kl. 9.00.

Tidspunkterne kan ændres efter nærmere aftale med udlejer såfremt dette er muligt uden gene for anden udlejning.

Et kort arrangement er leje i max. 6 timer i hverdage, eller efter aftale.

Det er ikke muligt at forudbestille kort arrangementer i weekenden, da huset fortrinsvis lejes ud til weekendarrangementer.

Såfremt lokalerne ikke er lejet ud til weekendarrangement er det muligt at leje lokalerne til korte arrangementer i weekenden. Det kan dog tidligst aftales leje 8 dage før udlejningstidspunktet.

Rengøring er inkluderet i lejen.

Lejer får udleveret aflæsningsskema til el som skal udfyldes ved udlevering af nøgle og ved aflevering af nøgle.

Mangler og skader vil blive modregnet i depositum. Såfremt depositum ikke dækker fuldt ud vil differencen bliver afkrævet lejer.

I tilfælde af afbestilling gælder følgende betinger:

Afbestilling mindre end 3 måneder før fastsat dato medfører tab af depositum som tilfalder beboerforeningen

Ved sygdomstilfælde eller dødsfald henvises spørgsmålet om tilbagebetaling af depositum til afgørelse i beboerforeningens bestyrelse

Lokalerne er myndighedsgodkendt til maksimalt 150 personer og lejer forpligter sig til at overholde dette.

Der forefindes dog alene service til 90 personer i forsamlingshuset.

Lejer gøres opmærksom på reglement som vedhæftes denne lejekontrakt og som er gældende i forbindelse med brugen af lokalerne.

Ved kontakt til udlejer skal henvendelse ske til 

Reservationen er først endelig når depositum er indbetalt til beboerforeningens konto i Rønde og Omegns Sparekasse, reg.nr. 9354, konto nr. 0001806381.

Rostved den       /  -2020

Lejer.......................................                         

(Rostved Forsamlingshus)................................

(    )

Reglement ved leje af Rostved Forsamlingshus

Ved leje af huset medhører følgende:

Toiletpapir, håndsæbe, opvaskemiddel.

Skraldeposer koster 20 kr. /stk. – Der må kun anvendes skraldeposer fra Reno Djurs !

Sæt venligst fyldte skraldeposer udenfor i træskuret - kun poser fra Reno Djurs !

Tomme flasker og glas bedes smidt i flaskecontaineren på parkeringspladsen.

Karklude, viskestykker og håndklæder medbringes af lejer – eller der kan købes papirhåndklæder af os til kr. 15,- for 150 stk. –

Husk rigeligt med viskestykker, da opvasken skal tørres efter !

Vær venligst meget omhyggelig med opvasken (der skal eftertørres med viskestykke), og vær opmærksom på at tingene sættes rigtigt på plads i skabene.

Service, der går i stykker, smides ikke ud, men stilles til side, for senere afregning.

Følg brugsanvisningen ved brug af kaffemaskine og opvaskemaskine (hænger på væggen ved maskinerne)

Hvis I vil hejse flaget, så ligger det i skabet i depotrummet, sammen med lysestager, vaser og askebægre.

Ting i huset, som går i stykker, skal erstattes.

Der skal være ryddet op efter brug, og gulvene skal fejes.

Der må ikke anvendes ris, peber, kanel o.l. indendørs.

Der må ikke siddes eller stås på bordene – da de ikke tåler voldsom belastning.

Bemærk venligst, at der ikke må leges på stendigerne udenfor – og tag hensyn til naboerne.

Revideret 20.1.2020