Begivenheder

Oversigt over begivenheder


Skraldindsamling udsat til den 19. september.


Husk at der er åbent på Sportspladsen de fleste fredage aftner i løbet af sommeren.

Åben Sportsplads.


  Der tages forbehold for, at tidspunkter og datoer kan ændres. 

Hold øje med postkassen eller infotavlen ved busholdepladsen)