Begivenheder

Oversigt over begivenheder

Fastelavnsfest den 23. februar

Generalforsamling i Beboerforeningen og Vandværket afholdes den 24. februar.


  Generalforsamling 

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19.30 i 

Rostved Forsamlingshus.


Dagsorden iflg. vedtægterne:  

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag


 1. 4.1.Bestyrelse stiller følgende forslag til diskussion og evt. afstemning om vedtægtsændring:

Indførelse af gratis medlemskab af Rostved Beboerforeningen for ejendomme indenfor en radius af 2 km fra Rostved bymidte. Dette for at fremme større tilslutningen til Rostved Beboerforeningen og for at beboerforeningen kan sikre flere mulige kandidater til bestyrelsesarbejde i beboerforeningen.


  1. 4.2.Bestyrelsen stiller følgende forslag til diskussion og evt. afstemning:

Udgive Rostved Beboerforeningens medlemsblad på Rostved Beboerforeningens hjemmeside og tilbyde en trykt version mod et gebyr, som supplement til de medlemmer som måtte ønske en papirudgave af medlemsbladet. Gebyr skal dække produktionsomkostninger og evt. fragt.


 1. Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

100,- for enlige og 150,- for husstand


 1. Valg af bestyrelsen

Jakob Holm – Genopstiller

Michael Østerby Najbjerg – Genopstiller ikke

Aycin Akcin Lykke-Hansen – Genopstiller ikke.

Julie Mariell Andreassen – Genopstiller ikke.

Søren Secher – ikke på valg

Kristian Thusgaard Kristensen – ikke på valg

1 bestyrelsespost ikke besat – ikke på valg


 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Valg af revisorsuppleant
 4. Eventuelt


Forslag som ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest søndag d. 9. februar 2020, på adressen:

Rostved Forsamlingshus, Askedalsvej 5, Rostved, 8410 Rønde eller på mail rostvedbeboerforening@gmail.com

Den endelige dagsorden offentliggøres i:

Infotavlen ved busholdepladsen, senest mandag den 17. februar 2020.

I aftenens løb er Rostved Vandværk og Rostved Beboerforening værter for kaffe, smørrebrød og øl/vand.


Rostved Beboerforening

  Der tages forbehold for, at tidspunkter og datoer kan ændres. 

Hold øje med postkassen eller infotavlen ved busholdepladsen)