Begivenheder

Oversigt over begivenheder

Gå en tur i og omkring Rostved

  • og få mere at vide om historien og naturen.


Fra 15. marts til 18. april inviterer Rostved Beboerforening alle til at gå en tur i vores dejlige omgivelser.


Der gemmer sig mange spændende historier i området, så derfor har vi sat 6 skilte op på særligt interessante steder. Her kan du læse om hvordan landskabet blev skabt, hvordan mennesker har boet i området i tusinder af år og om dramatiske ting, der har udspillet sig her.


På kortet er de 6 skilte markeret med røde cirkler. Flere af turene går gennem privat skov og på markveje, så husk reglerne for færdsel på andres grund.


Vi takker Syddjurs Kommune, der har støttet projektet økonomisk og med udarbejdelse af kortet.


God tur!


Venlig hilsen Rostved Beboerforening  


Foredrag fra Aarhus universitet er alle aflyst indtil videre

Kære Beboerforening

Da vi her den 5. januar oplever endnu mere nedlukning af landet og et forsamlingsforbud på max 5 personer, vurderer vi i bestyrelsen at vi venter med at udmelde dato for generalforsamling, til vi ved hvordan det går.

Med venlig hilsen bestyrelsenByen flotte juletræ

Rally i Rostved


  Der tages forbehold for, at tidspunkter og datoer kan ændres. 

Hold øje med postkassen eller infotavlen ved busholdepladsen)