Begivenheder

Oversigt over begivenheder


2019

16/1 Besøg på AROS

25/2 Generalforsamling

3/3 Fastelavn


Liv i Forsamlingshuset, Jesper Theilgaard
(Der tages forbehold for, at tidspunkter og datoer kan ændres. 
Hold øje med postkassen eller infotavlen ved busholdepladsen)

Loppemarked sommerfest 2018