Rostved - en by i provinsen

Kære Rostved

Vi vover at arrangere foredrag fra Aarhus Universitet, Naturvidenskab. Dog med forbehold om at de må gennemføres. Planen er( alle dage kl 19:00, kom i god tid):

9/2 Yngre med årene  ( Aflyst )

23/2 Sære sanser

2/3  Vandet under vores fødder

9/3  Big Bang og det usynelige univers

16/3 Pandemier i de sidste 200 år.

13/4 Magtfulde mikrober der gavner dig.

Se mere på : https://ofn.au.dk

 

Kære Beboerforening

Da vi her den 5. januar oplever endnu mere nedlukning af landet og et forsamlingsforbud på max 5 personer, vurderer vi i bestyrelsen at vi venter med at udmelde dato for generalforsamling, til vi ved hvordan det går.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Næste fælles aktivitet bliver generalforsamling. Nærmere kommer.

 

Kære Rostved borgere                                         November 2020.

 

Det er en lidt besværlig tid, vi lever i lige nu. Og det sætter sit præg på aktiviteterne i Beboerforeningen.

Vi har med beklagelse måttet aflyse flere gode arrangementer og aflyser også juletræstændingen i år. 

Vi har sagt farvel til 2 fællesspisninger og et stort arrangement med pølsevogn omkring DM i Rally.

 

Vi vil ikke gennemføre juletræstænding som vi plejer. Beboerforeningen opsætter juletræet som vi plejer, og vi tænder det den sidste søndag i november. Men det bliver uden deltagelse af byens beboere. Vi vurdere at situationen ikke indbyder til æbleskiver og gløgg.

 

Men vi kan så være glade for, at vores foredragsrække fra Aarhus universitet bliver gennemført. Vi kan med ansigtsmasker sagtens være i Forsamlingshuset og høre foredragene.

 

Så Beboerforeningen ligger ikke helt ned, men vi venter spændt på hvordan det kommer til at gå i de næste måneder. Vi forventer at kunne gennemføre en generalforsamling i februar, men det vil I høre mere om i næste nummer af Figenbladet.

 

Med venlig hilsen

Beboerforeningen

Jakob Holm

 
 
 
 
 
 
Husk at betale medlemskontingent senes 26. april på mobilpay 98 36 96 eller på reg.nr 9354 konto 0001806381. Husstand kr 150 og enlige kr 100.
Ønsker man at modtage Figenbladet uden at være medlem, koster det kr 60.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Sct. Hans bål på Sportspladsen den 23. juni i flot vejr.

Gåtur i den nordiske mytologi på en dejlig tirsdag aften den 9. juni

Bliv medlem af beboerforeningen

Indmeldelse sker ved at betale kontingent. Mobilpay 98 36 96 eller på reg.nr. 9354 konto nr. 0001806381. (150 kr for husstande, 100 kr for enlige)
Støt vores forening og deltag i de mange aktiviteter, vi har i løbet af året.

Velkommen til Rostved Beboerforenings/Forsamlingshus hjemmeside

 

Rostved ligger på det sydlige Djursland

Der har boet mennesker her siden stenalderen og ud over dysserne, er der fundet jernaldergrave lige vest for byen og en hel jernalderlandsby på den anden side af Bjørnebakken.  

Rostved, som beskrevet bosættelse, opstod i middelalderen (ca.1200) og navnet er en sammentrækning af to ord.
Det gamle mandsnavn "Roir" og ordet "tved" der betyder skovrydning. Altså Roir's skovrydning.

Rostved som nuværende landsby er en by der er opstået rundt om, og ud af, servicevirksomheder i forbindelse med landbruget og skovbruget. Her var især smed og købmand/brugsforening vigtige parametre.  

I dag er Rostved en ganske almindelig landsby som så mange andre. I takt med samfundsudviklingen - og hestetransportens afvikling - er smedene, købmanden, postkassen, brugsen og andre virksomheder forsvundet og byen er blevet en by hvor mange nøjes med at bo. Der er dog stadig virksomheder i byen, hvilket giver en del liv på hverdagene.

Landbruget er stadig en del af hverdagen og byen ligger stadig "på landet". 

Der er samtidig ikke langt til motorvejen til Aarhus og det tager kun en god halv times tid i bil, så er man inde i Jyllands shoppinghovedstad.  

Rostved er i dag også en by man flytter til, hvis man gerne vil bo på landet, men ikke helt kan undvære det pulserende storbyliv i Århus, og gerne vil tage en vandretur på Kalø Slotsruin, efter behov. Der er ikke langt til skov og strand.


Rostved har et foreningsliv og borgerne i byen opretholder et vist fælles aktivitetsniveau året rundt. Rostved er en vækstby og de senere år er der bygget flere nye beboelseshuse. 

Vinteren 2012/2013 blev der etableret fibernet (lyslederkabler) til og fra byen. Det betyder hurtigt internet. Demed er byen godt rustet til fremtidens IT udfordringer.

Efter en større frivillig indsats, er der i 2014 etableret en ny aktivitetsplads(med bålhytte), til erstatning for vores helt nedslidte lege/aktivitetsplads.   

 
Der blev i efteråret 2011 lavet enegiforbedrende tiltag i forsamlingshuset. Projektet blev støttet af LAGmidler. Vi siger tak.

                                                                 LAG Djursland