Bestyrelsen

Rostved Beboerforenings bestyrelse

Periode 2021/2022

Bestyrelse e - mail : rostvedbeboerforening@gmail.dk


Medlemmer i bestyrelsen efter generalforsamlingen:

Jakob Holm -  Formand

Niels Askehave

Lone Henriksen - kasserer

Anne- Marie Foged

Ulrik Ginnerup

Martin Laustsen

Arne Knudsen