Redaktørskifte

Hjemmesiden skifter redaktør

Inden for en overskuelig fremtid vil hjemmesiden skifte redaktør.

Den gamle redaktør takker af og en ny kommer til.

Som gammel redaktør vil jeg gerne takke for samarbejdet gennem årene og - ønske den nye redaktør velkommen.

Kontaktoplysninger vil fremgå når overdragelsen er gennemført

Smiler