Bestyrelsen

Rostved Beboerforenings bestyrelse

Periode 2021/2022

Bestyrelse e - mail : rostvedbeboerforening@gmail.dk


Medlemmer i bestyrelsen efter generalforsamlingen:

Jakob Holm -  Formand

Niels Askehave

Lone Henriksen - kasserer

Anne- Marie Foged

Ulrik Ginnerup

Martin LaustsenFormand og Bladudvalg : Jakob Holm - Rostvedvej 3, 

                                         tlf: 23 71 18 49 

Referent: Niels Askehave


Kasserer: Lone Henriksen   Tlf. 29 88 12 44