Rostved - en by i provinsen

Næste arrangement er Fastelavn og generalforsamling i Beboerforening og Vandværk.

Fastelavn er den 23. februar og generalforsamlinger afholdes den 24. februar. 

Her er dagsorden for Beboerforeningen.

Rostved Beboerforeningens generalforsamling 

mandag d. 24. februar 2020 kl. 19.30 i 

Rostved Forsamlingshus.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag

 

 1. 4.1.Bestyrelse stiller følgende forslag til diskussion og evt. afstemning om vedtægtsændring:

Indførelse af gratis medlemskab af Rostved Beboerforeningen for ejendomme indenfor en radius af 2 km fra Rostved bymidte. Dette for at fremme større tilslutningen til Rostved Beboerforeningen og for at beboerforeningen kan sikre flere mulige kandidater til bestyrelsesarbejde i beboerforeningen.

 

  1. 4.2.Bestyrelsen stiller følgende forslag til diskussion og evt. afstemning:

Udgive Rostved Beboerforeningens medlemsblad på Rostved Beboerforeningens hjemmeside og tilbyde en trykt version mod et gebyr, som supplement til de medlemmer som måtte ønske en papirudgave af medlemsbladet. Gebyr skal dække produktionsomkostninger og evt. fragt.

 

  1. 4.3.Bjørn Fischer Jørgensen ønsker følgende diskuteret på generalforsamlingen: 

Parkering ved sportspladsen

 

 1. Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

100,- for enlige og 150,- for husstand

 

 1. Valg af bestyrelsen

Jakob Holm – Genopstiller

Michael Østerby Najbjerg – Genopstiller ikke

Aycin Akcin Lykke-Hansen – Genopstiller ikke.

Julie Mariell Andreassen – Genopstiller ikke.

Søren Secher – ikke på valg

Kristian Thusgaard Kristensen – ikke på valg

1 bestyrelsespost ikke besat – ikke på valg

 

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Valg af revisorsuppleant
 4. Eventuelt

Den endelige dagsorden offentliggøres i:

Infotavlen ved busholdepladsen, senest mandag den 17. februar 2020.

I aftenens løb er Rostved Vandværk og Rostved Beboerforening værter for kaffe, smørrebrød og øl/vand.

 

Rostved Beboerforening

 

Har du glemt at betale kontingent til beboerforeningen🤔
Fortvivlet ikke 😧- du kan sagtens nå det endnu.
Du skal blot indbetale 150 kr for en husstand eller 100 kr. hvis du bor alene.
Beløbet indbetaler du på Mobilepay på 98 36 96 - skriv blot kontingent og din adresse - så er den fikser.
Vi vil så gerne have dig som medlem 😀

Hilsen os i bestyrelsen.

Og så havde vi Valborg aftens bål.

Fastelavn 3./3. 2019

Bliv medlem af beboerforeningen

Indmeldelse sker ved at betale kontingent. Mobilpay 98 36 96 eller på reg.nr. 9354 konto nr. 0001806381. (150 kr for husstande, 100 kr for enlige)
Støt vores forening og deltag i de mange aktiviteter, vi har i løbet af året.

Velkommen til Rostved Beboerforenings/Forsamlingshus hjemmeside

 

Rostved ligger på det sydlige Djursland

Der har boet mennesker her siden stenalderen og ud over dysserne, er der fundet jernaldergrave lige vest for byen og en hel jernalderlandsby på den anden side af Bjørnebakken.  

Rostved, som beskrevet bosættelse, opstod i middelalderen (ca.1200) og navnet er en sammentrækning af to ord.
Det gamle mandsnavn "Roir" og ordet "tved" der betyder skovrydning. Altså Roir's skovrydning.

Rostved som nuværende landsby er en by der er opstået rundt om, og ud af, servicevirksomheder i forbindelse med landbruget og skovbruget. Her var især smed og købmand/brugsforening vigtige parametre.  

I dag er Rostved en ganske almindelig landsby som så mange andre. I takt med samfundsudviklingen - og hestetransportens afvikling - er smedene, købmanden, postkassen, brugsen og andre virksomheder forsvundet og byen er blevet en by hvor mange nøjes med at bo. Der er dog stadig virksomheder i byen, hvilket giver en del liv på hverdagene.

Landbruget er stadig en del af hverdagen og byen ligger stadig "på landet". 

Der er samtidig ikke langt til motorvejen til Aarhus og det tager kun en god halv times tid i bil, så er man inde i Jyllands shoppinghovedstad.  

Rostved er i dag også en by man flytter til, hvis man gerne vil bo på landet, men ikke helt kan undvære det pulserende storbyliv i Århus, og gerne vil tage en vandretur på Kalø Slotsruin, efter behov. Der er ikke langt til skov og strand.


Rostved har et foreningsliv og borgerne i byen opretholder et vist fælles aktivitetsniveau året rundt. Rostved er en vækstby og de senere år er der bygget flere nye beboelseshuse. 

Vinteren 2012/2013 blev der etableret fibernet (lyslederkabler) til og fra byen. Det betyder hurtigt internet. Demed er byen godt rustet til fremtidens IT udfordringer.

Efter en større frivillig indsats, er der i 2014 etableret en ny aktivitetsplads(med bålhytte), til erstatning for vores helt nedslidte lege/aktivitetsplads.   

 
Der blev i efteråret 2011 lavet enegiforbedrende tiltag i forsamlingshuset. Projektet blev støttet af LAGmidler. Vi siger tak.

                                                                 LAG Djursland